هیاهو در دنیای سکوت 1

وقتی معلم رابط بردیا ازم خواست به مدرسه برم تا در مورد مشکلات رفتاری بردیا باهام صحبت کنه تقریبا می دونستم دوباره چه چیزهایی خواهم شنید، بی حوصله نگاهی به لیست خرید اون روز انداختم و کف دستم علامت گذاشتم که باطری سمعک را فراموش نکنم بعد در حالی که اتاق بردیا را که شبیه صحنه ی جنگ شده بود با عجله تمیز می کردم با خودم فکر می کردم ، اگه وقتی کوچکتر بود به خاطر کم شنوایی اش انقدر لی لی به لالاش نمی ذاشتیم و طبق توصیه گفتاردرمانگر و شنوایی شناسش ازش همان وظایف و رفتارهایی را انتظار داشتیم که از یک بچه شنوا انتظار می ره شاید انقدر مشکل پیش نمی اومد، به خودم که اومدم دیدم دم در مدرسه ام ، خانم راد معلم رابط بردیا با خوشرویی سلام و علیکی کرد و منو به اتاقش راهنمایی کرد. بعد با کمی مقدمه چینی برام توضیح داد معلم بردیا معتقده که چون بردیا متوجه صحبت های اون نمی شه ، پیشرفت بچه های دیگه رو کند می کنه و خود بردیا هم به تازگی گوشه گیر تر شده و .... خانم راد کمی مکث کرد و بعد در حالی که جعبه ی بیسکوییت را به طرفم تعارف می کرد با لبخند شرم زده ای گفت: تازگی ها چند تا از همکلاسی های بردیا اونو مسخره کردن و مرتب راجع به سمعک و نوع گفتارش مسخره و سوال پیچش می کنن! و بعد با لحنی دوستانه اضافه کرد من فکر می کنم هر دوی ما احتیاج به مشورت با یه متخصص داریم شما کسی رو سراغ دارید؟!

/ 1 نظر / 10 بازدید
حسین بیگلری

پسرم 5سالشه کم شنواست لطفا راهنمای کنید